TÌM KIẾM SẢN PHẨM:

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Festo Cylinder DNG
Model: Festo Cylinder DNG
Tình trạng:
Xylanh khí nén Festo
Đánh giá: 0/5 sao (trong tổng số 1 bình chọn)
Bình chọn của bạn:
Festo Cylinder DNG
 
1. Mô Tả 
  • Xylanh Festo ISO15552, series  DNG

  • Đường kính 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm

  • Hành trình 10 ... 2000 mm

  • Lực tác dụng 415 ... 48250 N

  • Double-acting

  • Position sensing

  • Adjustable cushioning

  • Male thread

Danh sách ben hơi Festo  DNG  công ty Hoàng Nguyên  cung cấp:

 

Part No

Order Code

Piston diameter

Force at 6 bar

Stroke

33024

DNG-160- -PPV-A

160 mm

12064 N

1 ... 2000 mm

34632

DNG-160- -PPV-A-S2

160 mm

11310 N

1 ... 2000 mm

34861

DNG-160- -PPV-A-S6

160 mm

12064 N

1 ... 2000 mm

33025

DNG-200- -PPV-A

200 mm

18850 N

1 ... 2000 mm

34633

DNG-200- -PPV-A-S2

200 mm

18096 N

1 ... 2000 mm

34862

DNG-200- -PPV-A-S6

200 mm

18850 N

1 ... 2000 mm

151892

DNG-250- -PPV-A

250 mm

29450 N

1 ... 2000 mm

151893

DNG-250- -PPV-A-S2

250 mm

28270 N

1 ... 2000 mm

151895

DNG-250- -PPV-A-S6

250 mm

29450 N

1 ... 2000 mm

151897

DNG-320- -PPV-A

320 mm

48250 N

1 ... 2000 mm

151898

DNG-320- -PPV-A-S2

320 mm

46380 N

1 ... 2000 mm

151900

DNG-320- -PPV-A-S6

320 mm

48250 N

1 ... 2000 mm

34447

DNGZK-160- -PPV-A

160 mm

12064 N

1 ... 2000 mm

34456

DNGZK-200- -PPV-A

200 mm

18850 N

1 ... 2000 mm

30000

DNG-32- -PPV-A

32 mm

483 N

1 ... 2000 mm

34625

DNG-32- -PPV-A-S2

32 mm

415 N

1 ... 500 mm

34973

DNG-32- -PPV-A-S3

32 mm

483 N

1 ... 2000 mm

34854

DNG-32- -PPV-A-S6

32 mm

483 N

1 ... 2000 mm

35453

DNG-32- -PPV-A-S8

32 mm

483 N

1 ... 2000 mm

36321

DNG-32-25-PPV-A

32 mm

483 N

25 mm

36322

DNG-32-40-PPV-A

32 mm

483 N

40 mm

36323

DNG-32-50-PPV-A

32 mm

483 N

50 mm

36324

DNG-32-80-PPV-A

32 mm

483 N

80 mm

36325

DNG-32-100-PPV-A

32 mm

483 N

100 mm

36326

DNG-32-125-PPV-A

32 mm

483 N

125 mm

36327

DNG-32-160-PPV-A

32 mm

483 N

160 mm

36328

DNG-32-200-PPV-A

32 mm

483 N

200 mm

36329

DNG-32-250-PPV-A

32 mm

483 N

250 mm

36330

DNG-32-320-PPV-A

32 mm

483 N

320 mm

36331

DNG-32-400-PPV-A

32 mm

483 N

400 mm

36332

DNG-32-500-PPV-A

32 mm

483 N

500 mm

30001

DNG-40- -PPV-A

40 mm

754 N

1 ... 2000 mm

34626

DNG-40- -PPV-A-S2

40 mm

633 N

1 ... 500 mm

34974

DNG-40- -PPV-A-S3

40 mm

754 N

1 ... 2000 mm

34855

DNG-40- -PPV-A-S6

40 mm

754 N

1 ... 2000 mm

35454

DNG-40- -PPV-A-S8

40 mm

754 N

1 ... 2000 mm

36333

DNG-40-25-PPV-A

40 mm

754 N

25 mm

36334

DNG-40-40-PPV-A

40 mm

754 N

40 mm

36335

DNG-40-50-PPV-A

40 mm

754 N

50 mm

36336

DNG-40-80-PPV-A

40 mm

754 N

80 mm

36337

DNG-40-100-PPV-A

40 mm

754 N

100 mm

36338

DNG-40-125-PPV-A

40 mm

754 N

125 mm

36339

DNG-40-160-PPV-A

40 mm

754 N

160 mm

36340

DNG-40-200-PPV-A

40 mm

754 N

200 mm

36341

DNG-40-250-PPV-A

40 mm

754 N

250 mm

36342

DNG-40-320-PPV-A

40 mm

754 N

320 mm

36343

DNG-40-400-PPV-A

40 mm

754 N

400 mm

36344

DNG-40-500-PPV-A

40 mm

754 N

500 mm

30002

DNG-50- -PPV-A

50 mm

1178 N

1 ... 2000 mm

34627

DNG-50- -PPV-A-S2

50 mm

990 N

1 ... 2000 mm

34975

DNG-50- -PPV-A-S3

50 mm

1178 N

1 ... 2000 mm

34856

DNG-50- -PPV-A-S6

50 mm

1178 N

1 ... 2000 mm

35455

DNG-50- -PPV-A-S8

50 mm

1178 N

1 ... 500 mm

36345

DNG-50-25-PPV-A

50 mm

1178 N

25 mm

36346

DNG-50-40-PPV-A

50 mm

1178 N

40 mm

36347

DNG-50-50-PPV-A

50 mm

1178 N

50 mm

36348

DNG-50-80-PPV-A

50 mm

1178 N

80 mm

36349

DNG-50-100-PPV-A

50 mm

1178 N

100 mm

36350

DNG-50-125-PPV-A

50 mm

1178 N

125 mm

36351

DNG-50-160-PPV-A

50 mm

1178 N

160 mm

36352

DNG-50-200-PPV-A

50 mm

1178 N

200 mm

36353

DNG-50-250-PPV-A

50 mm

1178 N

250 mm

36354

DNG-50-320-PPV-A

50 mm

1178 N

320 mm

36355

DNG-50-400-PPV-A

50 mm

1178 N

400 mm

36356

DNG-50-500-PPV-A

50 mm

1178 N

500 mm

30003

DNG-63- -PPV-A

63 mm

1870 N

1 ... 2000 mm

34628

DNG-63- -PPV-A-S2

63 mm

1682 N

1 ... 500 mm

34976

DNG-63- -PPV-A-S3

63 mm

1870 N

1 ... 500 mm

34857

DNG-63- -PPV-A-S6

63 mm

1870 N

1 ... 2000 mm

35456

DNG-63- -PPV-A-S8

63 mm

1870 N

1 ... 2000 mm

36357

DNG-63-25-PPV-A

63 mm

1870 N

25 mm

36358

DNG-63-40-PPV-A

63 mm

1870 N

40 mm

36359

DNG-63-50-PPV-A

63 mm

1870 N

50 mm

36360

DNG-63-80-PPV-A

63 mm

1870 N

80 mm

36361

DNG-63-100-PPV-A

63 mm

1870 N

100 mm

36362

DNG-63-125-PPV-A

63 mm

1870 N

125 mm

36363

DNG-63-160-PPV-A

63 mm

1870 N

160 mm

36364

DNG-63-200-PPV-A

63 mm

1870 N

200 mm

36365

DNG-63-250-PPV-A

63 mm

1870 N

250 mm

36366

DNG-63-320-PPV-A

63 mm

1870 N

320 mm

36367

DNG-63-400-PPV-A

63 mm

1870 N

400 mm

36368

DNG-63-500-PPV-A

63 mm

1870 N

500 mm

30004

DNG-80- -PPV-A

80 mm

3016 N

1 ... 2000 mm

34629

DNG-80- -PPV-A-S2

80 mm

2721 N

1 ... 2000 mm

34977

DNG-80- -PPV-A-S3

80 mm

3016 N

1 ... 2000 mm

34858

DNG-80- -PPV-A-S6

80 mm

3016 N

1 ... 2000 mm

35457

DNG-80- -PPV-A-S8

80 mm

3016 N

1 ... 2000 mm

36369

DNG-80-25-PPV-A

80 mm

3016 N

25 mm

36370

DNG-80-40-PPV-A

80 mm

3016 N

40 mm

36371

DNG-80-50-PPV-A

80 mm

3016 N

50 mm

36372

DNG-80-80-PPV-A

80 mm

3016 N

80 mm

36373

DNG-80-100-PPV-A

80 mm

3016 N

100 mm

36374

DNG-80-125-PPV-A

80 mm

3016 N

125 mm

36375

DNG-80-160-PPV-A

80 mm

3016 N

160 mm

36376

DNG-80-200-PPV-A

80 mm

3016 N

200 mm

36377

DNG-80-250-PPV-A

80 mm

3016 N

250 mm

36378

DNG-80-320-PPV-A

80 mm

3016 N

320 mm

36379

DNG-80-400-PPV-A

80 mm

3016 N

400 mm

36380

DNG-80-500-PPV-A

80 mm

3016 N

500 mm

30005

DNG-100- -PPV-A

100 mm

4712 N

1 ... 2000 mm

34630

DNG-100- -PPV-A-S2

100 mm

4418 N

1 ... 2000 mm

34978

DNG-100- -PPV-A-S3

100 mm

4712 N

1 ... 2000 mm

34859

DNG-100- -PPV-A-S6

100 mm

4712 N

1 ... 2000 mm

35458

DNG-100- -PPV-A-S8

100 mm

4712 N

1 ... 2000 mm

36381

DNG-100-25-PPV-A

100 mm

4712 N

25 mm

36382

DNG-100-40-PPV-A

100 mm

4712 N

40 mm

36383

DNG-100-50-PPV-A

100 mm

4712 N

50 mm

36384

DNG-100-80-PPV-A

100 mm

4712 N

80 mm

36385

DNG-100-100-PPV-A

100 mm

4712 N

100 mm

36386

DNG-100-125-PPV-A

100 mm

4712 N

125 mm

36387

DNG-100-160-PPV-A

100 mm

4712 N

160 mm

36388

DNG-100-200-PPV-A

100 mm

4712 N

200 mm

36389

DNG-100-250-PPV-A

100 mm

4712 N

250 mm

36390

DNG-100-320-PPV-A

100 mm

4712 N

320 mm

36391

DNG-100-400-PPV-A

100 mm

4712 N

400 mm

36392

DNG-100-500-PPV-A

100 mm

4712 N

500 mm

30006

DNG-125- -PPV-A

125 mm

7363 N

1 ... 2000 mm

34631

DNG-125- -PPV-A-S2

125 mm

6881 N

1 ... 500 mm

34979

DNG-125- -PPV-A-S3

125 mm

7363 N

1 ... 2000 mm

34860

DNG-125- -PPV-A-S6

125 mm

7363 N

1 ... 2000 mm

35459

DNG-125- -PPV-A-S8

125 mm

7363 N

1 ... 2000 mm

36393

DNG-125-25-PPV-A

125 mm

7363 N

25 mm

36394

DNG-125-40-PPV-A

125 mm

7363 N

40 mm

36395

DNG-125-50-PPV-A

125 mm

7363 N

50 mm

36396

DNG-125-80-PPV-A

125 mm

7363 N

80 mm

36397

DNG-125-100-PPV-A

125 mm

7363 N

100 mm

36398

DNG-125-125-PPV-A

125 mm

7363 N

125 mm

36399

DNG-125-160-PPV-A

125 mm

7363 N

160 mm

36400

DNG-125-200-PPV-A

125 mm

7363 N

200 mm

36401

DNG-125-250-PPV-A

125 mm

7363 N

250 mm

36402

DNG-125-320-PPV-A

125 mm

7363 N

320 mm

36403

DNG-125-400-PPV-A

125 mm

7363 N

400 mm

36404

DNG-125-500-PPV-A

125 mm

7363 N

500 mm

34980

DNG-160- -PPV-A-S3

160 mm

12064 N

1 ... 2000 mm

35497

DNG-160- -PPV-A-S8

160 mm

12064 N

1 ... 2000 mm

34981

DNG-200- -PPV-A-S3

200 mm

18850 N

1 ... 2000 mm

35498

DNG-200- -PPV-A-S8

200 mm

18850 N

1 ... 2000 mm

151894

DNG-250- -PPV-A-S3

250 mm

29450 N

1 ... 2000 mm

151896

DNG-250- -PPV-A-S8

250 mm

29450 N

1 ... 2000 mm

151899

DNG-320- -PPV-A-S3

320 mm

48250 N

1 ... 2000 mm

151901

DNG-320- -PPV-A-S8

320 mm

48250 N

1 ... 2000 mm

30049

DNGL-32- -PPV-A

32 mm

483 N

1 ... 500 mm

35338

DNGL-32- -PPV-A-S2

32 mm

415 N

1 ... 2000 mm

35344

DNGL-32- -PPV-A-S6

32 mm

483 N

1 ... 500 mm

30050

DNGL-40- -PPV-A

40 mm

754 N

1 ... 500 mm

35339

DNGL-40- -PPV-A-S2

40 mm

633 N

1 ... 2000 mm

35345

DNGL-40- -PPV-A-S6

40 mm

754 N

1 ... 500 mm

30051

DNGL-50- -PPV-A

50 mm

1178 N

1 ... 500 mm

35340

DNGL-50- -PPV-A-S2

50 mm

990 N

1 ... 2000 mm

35346

DNGL-50- -PPV-A-S6

50 mm

1178 N

1 ... 500 mm

30052

DNGL-63- -PPV-A

63 mm

1870 N

1 ... 500 mm

35341

DNGL-63- -PPV-A-S2

63 mm

1682 N

1 ... 2000 mm

35347

DNGL-63- -PPV-A-S6

63 mm

1870 N

1 ... 500 mm

30053

DNGL-80- -PPV-A

80 mm

3016 N

1 ... 500 mm

35342

DNGL-80- -PPV-A-S2

80 mm

2721 N

1 ... 2000 mm

35348

DNGL-80- -PPV-A-S6

80 mm

3016 N

1 ... 500 mm

30054

DNGL-100- -PPV-A

100 mm

4712 N

1 ... 500 mm

35343

DNGL-100- -PPV-A-S2

100 mm

4418 N

1 ... 2000 mm

35349

DNGL-100- -PPV-A-S6

100 mm

4712 N

1 ... 500 mm

35320

DNGLZ-32- -PPV-A

32 mm

483 N

1 ... 500 mm

35332

DNGLZ-32- -PPV-A-S6

32 mm

483 N

1 ... 500 mm

35321

DNGLZ-40- -PPV-A

40 mm

754 N

1 ... 500 mm

35333

DNGLZ-40- -PPV-A-S6

40 mm

754 N

1 ... 500 mm

35322

DNGLZ-50- -PPV-A

50 mm

1178 N

1 ... 500 mm

35334

DNGLZ-50- -PPV-A-S6

50 mm

1178 N

1 ... 500 mm

35323

DNGLZ-63- -PPV-A

63 mm

1870 N

1 ... 500 mm

35335

DNGLZ-63- -PPV-A-S6

63 mm

1870 N

1 ... 500 mm

35324

DNGLZ-80- -PPV-A

80 mm

3016 N

1 ... 500 mm

35336

DNGLZ-80- -PPV-A-S6

80 mm

3016 N

1 ... 500 mm

35325

DNGLZ-100- -PPV-A

100 mm

4712 N

1 ... 500 mm

35337

DNGLZ-100- -PPV-A-S6

100 mm

4712 N

1 ... 500 mm

34440

DNGZK-32- -PPV-A

32 mm

483 N

1 ... 2000 mm

34938

DNGZK-32- -PPV-A-S3

32 mm

483 N

1 ... 2000 mm

34947

DNGZK-32- -PPV-A-S6

32 mm

483 N

1 ... 2000 mm

35499

DNGZK-32- -PPV-A-S8

32 mm

483 N

1 ... 2000 mm

36405

DNGZK-32-40-PPV-A

32 mm

483 N

40 mm

36406

DNGZK-32-50-PPV-A

32 mm

483 N

50 mm

36407

DNGZK-32-80-PPV-A

32 mm

483 N

80 mm

36408

DNGZK-32-100-PPV-A

32 mm

483 N

100 mm

36409

DNGZK-32-125-PPV-A

32 mm

483 N

125 mm

36410

DNGZK-32-160-PPV-A

32 mm

483 N

160 mm

36411

DNGZK-32-200-PPV-A

32 mm

483 N

200 mm

36412

DNGZK-32-250-PPV-A

32 mm

483 N

250 mm

36413

DNGZK-32-320-PPV-A

32 mm

483 N

320 mm

36414

DNGZK-32-400-PPV-A

32 mm

483 N

400 mm

36415

DNGZK-32-500-PPV-A

32 mm

483 N

500 mm

34441

DNGZK-40- -PPV-A

40 mm

754 N

1 ... 2000 mm

34939

DNGZK-40- -PPV-A-S3

40 mm

754 N

1 ... 2000 mm

34948

DNGZK-40- -PPV-A-S6

40 mm

754 N

1 ... 2000 mm

35520

DNGZK-40- -PPV-A-S8

40 mm

754 N

1 ... 2000 mm

36416

DNGZK-40-40-PPV-A

40 mm

754 N

40 mm

36417

DNGZK-40-50-PPV-A

40 mm

754 N

50 mm

36418

DNGZK-40-80-PPV-A

40 mm

754 N

80 mm

36419

DNGZK-40-100-PPV-A

40 mm

754 N

100 mm

36420

DNGZK-40-125-PPV-A

40 mm

754 N

125 mm

36421

DNGZK-40-160-PPV-A

40 mm

754 N

160 mm

36422

DNGZK-40-200-PPV-A

40 mm

754 N

200 mm

36423

DNGZK-40-250-PPV-A

40 mm

754 N

250 mm

36424

DNGZK-40-320-PPV-A

40 mm

754 N

320 mm

36425

DNGZK-40-400-PPV-A

40 mm

754 N

400 mm

36426

DNGZK-40-500-PPV-A

40 mm

754 N

500 mm

34442

DNGZK-50- -PPV-A

50 mm

1178 N

1 ... 2000 mm

34940

DNGZK-50- -PPV-A-S3

50 mm

1178 N

1 ... 2000 mm

34949

DNGZK-50- -PPV-A-S6

50 mm

1178 N

1 ... 2000 mm

35521

DNGZK-50- -PPV-A-S8

50 mm

1178 N

1 ... 2000 mm

36427

DNGZK-50-40-PPV-A

50 mm

1178 N

40 mm

36428

DNGZK-50-50-PPV-A

50 mm

1178 N

50 mm

36429

DNGZK-50-80-PPV-A

50 mm

1178 N

80 mm

36430

DNGZK-50-100-PPV-A

50 mm

1178 N

100 mm

36431

DNGZK-50-125-PPV-A

50 mm

1178 N

125 mm

36432

DNGZK-50-160-PPV-A

50 mm

1178 N

160 mm

36433

DNGZK-50-200-PPV-A

50 mm

1178 N

200 mm

36434

DNGZK-50-250-PPV-A

50 mm

1178 N

250 mm

36435

DNGZK-50-320-PPV-A

50 mm

1178 N

320 mm

36436

DNGZK-50-400-PPV-A

50 mm

1178 N

400 mm

36437

DNGZK-50-500-PPV-A

50 mm

1178 N

500 mm

34443

DNGZK-63- -PPV-A

63 mm

1870 N

1 ... 2000 mm

34941

DNGZK-63- -PPV-A-S3

63 mm

1870 N

1 ... 2000 mm

34950

DNGZK-63- -PPV-A-S6

63 mm

1870 N

1 ... 2000 mm

35522

DNGZK-63- -PPV-A-S8

63 mm

1870 N

1 ... 2000 mm

36438

DNGZK-63-40-PPV-A

63 mm

1870 N

40 mm

36439

DNGZK-63-50-PPV-A

63 mm

1870 N

50 mm

36440

DNGZK-63-80-PPV-A

63 mm

1870 N

80 mm

36441

DNGZK-63-100-PPV-A

63 mm

1870 N

100 mm

36442

DNGZK-63-125-PPV-A

63 mm

1870 N

125 mm

36443

DNGZK-63-160-PPV-A

63 mm

1870 N

160 mm

36444

DNGZK-63-200-PPV-A

63 mm

1870 N

200 mm

36445

DNGZK-63-250-PPV-A

63 mm

1870 N

250 mm

36446

DNGZK-63-320-PPV-A

63 mm

1870 N

320 mm

36447

DNGZK-63-400-PPV-A

63 mm

1870 N

400 mm

36448

DNGZK-63-500-PPV-A

63 mm

1870 N

500 mm

34444

DNGZK-80- -PPV-A

80 mm

3016 N

1 ... 2000 mm

34942

DNGZK-80- -PPV-A-S3

80 mm

3016 N

1 ... 2000 mm

34951

DNGZK-80- -PPV-A-S6

80 mm

3016 N

1 ... 2000 mm

35523

DNGZK-80- -PPV-A-S8

80 mm

3016 N

1 ... 2000 mm

36449

DNGZK-80-50-PPV-A

80 mm

3016 N

50 mm

36450

DNGZK-80-80-PPV-A

80 mm

3016 N

80 mm

36451

DNGZK-80-100-PPV-A

80 mm

3016 N

100 mm

36452

DNGZK-80-125-PPV-A

80 mm

3016 N

125 mm

36453

DNGZK-80-160-PPV-A

80 mm

3016 N

160 mm

36454

DNGZK-80-200-PPV-A

80 mm

3016 N

200 mm

36455

DNGZK-80-250-PPV-A

80 mm

3016 N

250 mm

36456

DNGZK-80-320-PPV-A

80 mm

3016 N

320 mm

36457

DNGZK-80-400-PPV-A

80 mm

3016 N

400 mm

36458

DNGZK-80-500-PPV-A

80 mm

3016 N

500 mm

34445

DNGZK-100- -PPV-A

100 mm

4712 N

1 ... 2000 mm

34943

DNGZK-100- -PPV-A-S3

100 mm

4712 N

1 ... 2000 mm

34952

DNGZK-100- -PPV-A-S6

100 mm

4712 N

1 ... 2000 mm

35524

DNGZK-100- -PPV-A-S8

100 mm

4712 N

1 ... 2000 mm

36459

DNGZK-100-50-PPV-A

100 mm

4712 N

50 mm

36460

DNGZK-100-80-PPV-A

100 mm

4712 N

80 mm

36461

DNGZK-100-100-PPV-A

100 mm

4712 N

100 mm

36462

DNGZK-100-125-PPV-A

100 mm

4712 N

125 mm

36463

DNGZK-100-160-PPV-A

100 mm

4712 N

160 mm

36464

DNGZK-100-200-PPV-A

100 mm

4712 N

200 mm

36465

DNGZK-100-250-PPV-A

100 mm

4712 N

250 mm

36466

DNGZK-100-320-PPV-A

100 mm

4712 N

320 mm

36467

DNGZK-100-400-PPV-A

100 mm

4712 N

400 mm

36468

DNGZK-100-500-PPV-A

100 mm

4712 N

500 mm

34446

DNGZK-125- -PPV-A

125 mm

7363 N

1 ... 1500 mm

34944

DNGZK-125- -PPV-A-S3

125 mm

7363 N

1 ... 1500 mm

34953

DNGZK-125- -PPV-A-S6

125 mm

7363 N

1 ... 1500 mm

35525

DNGZK-125- -PPV-A-S8

125 mm

7363 N

1 ... 1500 mm

34945

DNGZK-160- -PPV-A-S3

160 mm

12064 N

1 ... 2000 mm

34954

DNGZK-160- -PPV-A-S6

160 mm

12064 N

1 ... 2000 mm

35526

DNGZK-160- -PPV-A-S8

160 mm

12064 N

1 ... 2000 mm

34946

DNGZK-200- -PPV-A-S3

200 mm

18850 N

1 ... 2000 mm

34955

DNGZK-200- -PPV-A-S6

200 mm

18850 N

1 ... 2000 mm

35527

DNGZK-200- -PPV-A-S8

200 mm

18850 N

1 ... 2000 mm

 

2. CHI TIẾT LIÊN HỆ MUA HÀNG

Lại Ngọc Duy

0903.009.464
------------------
Công Ty TNHH TMDV HOÀNG NGUYÊN

19/4  Ấp Thanh Hóa, Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, ĐN

Tel : 0618.971.790  -  Fax : 0618.971.791

Email :  ctyhne@gmail.com  --  info@hoangnguyencons.com 


Sản phẩm cùng loại

Thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn mua hàng
Ms Huệ
0937 342 346
http://mystatus.skype.com/smallclassic/leaderpr
Hỗ trợ kỹ thuật 24/24
Mr Duy
0903 009 464
http://mystatus.skype.com/smallclassic/ctyhne
Thống kê
Online: 24
Trong ngày: 5071
Trong tuần: 23335
Trong tháng: 86333
Tổng: 13944113
Công Ty TNHH Thuơng Mại Dịch Vụ Xây Dựng Cơ Điện HOÀNG NGUYÊN
Địa chỉ : 397/5 Tây Lạc, An Chu, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Showroom : 2440 QL 1, Ấp thanh hóa, Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Website: www.kythuathoangnguyen.com, www.hoangnguyencons.com
Copyright © 2013 HoangNguyencons. All Rights Reserved.