TÌM KIẾM SẢN PHẨM:

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Cylinder Festo DSNU, metric
Model: DSNU
Tình trạng:
Xylanh khí nén Festo
Đánh giá: 5/5 sao (trong tổng số 1 bình chọn)
Bình chọn của bạn:
Cylinder Festo DSNU, metric
 
1. Mô Tả 
  • Xylanh Festo ISO6432, series  DSNU, hệ mét

  • Đường kính 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm

  • Hành trình 1 ... 500 mm

  • Lực tác dụng 19 ... 295 N

  • Double-acting

  • Position sensing

  • Fixed/adjustable/self-adjusting cushioning

  • Female thread

  • Male thread

  • Mounting flange

Danh sách xylanh hơi Festo  DSNU   Hoang Nguyen Company  cung cấp:

 

Part No

Order Code

Piston diameter

Force at 6 bar

Stroke

193986

DSNU-8- -

8 mm

23 ... 30 N

1 ... 100 mm

19177

DSNU-8-10-P-A

8 mm

30.2 N

10 mm

19178

DSNU-8-25-P-A

8 mm

30.2 N

25 mm

19179

DSNU-8-40-P-A

8 mm

30.2 N

40 mm

19180

DSNU-8-50-P-A

8 mm

30.2 N

50 mm

19181

DSNU-8-80-P-A

8 mm

30.2 N

80 mm

19182

DSNU-8-100-P-A

8 mm

30.2 N

100 mm

193987

DSNU-10- -

10 mm

40 ... 47 N

1 ... 100 mm

19183

DSNU-10-10-P-A

10 mm

47.1 N

10 mm

19184

DSNU-10-25-P-A

10 mm

47.1 N

25 mm

19185

DSNU-10-40-P-A

10 mm

47.1 N

40 mm

19186

DSNU-10-50-P-A

10 mm

47.1 N

50 mm

19187

DSNU-10-80-P-A

10 mm

47.1 N

80 mm

19188

DSNU-10-100-P-A

10 mm

47.1 N

100 mm

193988

DSNU-12- -

12 mm

51 ... 68 N

1 ... 200 mm

19189

DSNU-12-10-P-A

12 mm

67.9 N

10 mm

19190

DSNU-12-25-P-A

12 mm

67.9 N

25 mm

19191

DSNU-12-40-P-A

12 mm

67.9 N

40 mm

19192

DSNU-12-50-P-A

12 mm

67.9 N

50 mm

19193

DSNU-12-80-P-A

12 mm

67.9 N

80 mm

19194

DSNU-12-100-P-A

12 mm

67.9 N

100 mm

19195

DSNU-12-125-P-A

12 mm

67.9 N

125 mm

19196

DSNU-12-160-P-A

12 mm

67.9 N

160 mm

19197

DSNU-12-200-P-A

12 mm

67.9 N

200 mm

193989

DSNU-16- -

16 mm

104 ... 121 N

1 ... 200 mm

19198

DSNU-16-10-P-A

16 mm

120.6 N

10 mm

19199

DSNU-16-25-P-A

16 mm

120.6 N

25 mm

559263

DSNU-16-25-PPS-A

16 mm

120.6 N

25 mm

33973

DSNU-16-25-PPV-A

16 mm

120.6 N

25 mm

19200

DSNU-16-40-P-A

16 mm

120.6 N

40 mm

559234

DSNU-16-40-PPS

16 mm

120.6 N

40 mm

559264

DSNU-16-40-PPS-A

16 mm

120.6 N

40 mm

19229

DSNU-16-40-PPV-A

16 mm

120.6 N

40 mm

19201

DSNU-16-50-P-A

16 mm

120.6 N

50 mm

559235

DSNU-16-50-PPS

16 mm

120.6 N

50 mm

559265

DSNU-16-50-PPS-A

16 mm

120.6 N

50 mm

19230

DSNU-16-50-PPV-A

16 mm

120.6 N

50 mm

19202

DSNU-16-80-P-A

16 mm

120.6 N

80 mm

559236

DSNU-16-80-PPS

16 mm

120.6 N

80 mm

559266

DSNU-16-80-PPS-A

16 mm

120.6 N

80 mm

19231

DSNU-16-80-PPV-A

16 mm

120.6 N

80 mm

19203

DSNU-16-100-P-A

16 mm

120.6 N

100 mm

559237

DSNU-16-100-PPS

16 mm

120.6 N

100 mm

559267

DSNU-16-100-PPS-A

16 mm

120.6 N

100 mm

19232

DSNU-16-100-PPV-A

16 mm

120.6 N

100 mm

19204

DSNU-16-125-P-A

16 mm

120.6 N

125 mm

559238

DSNU-16-125-PPS

16 mm

120.6 N

125 mm

559268

DSNU-16-125-PPS-A

16 mm

120.6 N

125 mm

19233

DSNU-16-125-PPV-A

16 mm

120.6 N

125 mm

19205

DSNU-16-160-P-A

16 mm

120.6 N

160 mm

559239

DSNU-16-160-PPS

16 mm

120.6 N

160 mm

559269

DSNU-16-160-PPS-A

16 mm

120.6 N

160 mm

19234

DSNU-16-160-PPV-A

16 mm

120.6 N

160 mm

19206

DSNU-16-200-P-A

16 mm

120.6 N

200 mm

559240

DSNU-16-200-PPS

16 mm

120.6 N

200 mm

559270

DSNU-16-200-PPS-A

16 mm

120.6 N

200 mm

19235

DSNU-16-200-PPV-A

16 mm

120.6 N

200 mm

193990

DSNU-20- -

20 mm

158 ... 189 N

1 ... 320 mm

19207

DSNU-20-10-P-A

20 mm

188.5 N

10 mm

19208

DSNU-20-25-P-A

20 mm

188.5 N

25 mm

559271

DSNU-20-25-PPS-A

20 mm

188.5 N

25 mm

33974

DSNU-20-25-PPV-A

20 mm

188.5 N

25 mm

19209

DSNU-20-40-P-A

20 mm

188.5 N

40 mm

559241

DSNU-20-40-PPS

20 mm

188.5 N

40 mm

559272

DSNU-20-40-PPS-A

20 mm

188.5 N

40 mm

19236

DSNU-20-40-PPV-A

20 mm

188.5 N

40 mm

19210

DSNU-20-50-P-A

20 mm

188.5 N

50 mm

559242

DSNU-20-50-PPS

20 mm

188.5 N

50 mm

559273

DSNU-20-50-PPS-A

20 mm

188.5 N

50 mm

19237

DSNU-20-50-PPV-A

20 mm

188.5 N

50 mm

19211

DSNU-20-80-P-A

20 mm

188.5 N

80 mm

559243

DSNU-20-80-PPS

20 mm

188.5 N

80 mm

559274

DSNU-20-80-PPS-A

20 mm

188.5 N

80 mm

19238

DSNU-20-80-PPV-A

20 mm

188.5 N

80 mm

19212

DSNU-20-100-P-A

20 mm

188.5 N

100 mm

559244

DSNU-20-100-PPS

20 mm

188.5 N

100 mm

559275

DSNU-20-100-PPS-A

20 mm

188.5 N

100 mm

19239

DSNU-20-100-PPV-A

20 mm

188.5 N

100 mm

19213

DSNU-20-125-P-A

20 mm

188.5 N

125 mm

559245

DSNU-20-125-PPS

20 mm

188.5 N

125 mm

559276

DSNU-20-125-PPS-A

20 mm

188.5 N

125 mm

19240

DSNU-20-125-PPV-A

20 mm

188.5 N

125 mm

19214

DSNU-20-160-P-A

20 mm

188.5 N

160 mm

559246

DSNU-20-160-PPS

20 mm

188.5 N

160 mm

559277

DSNU-20-160-PPS-A

20 mm

188.5 N

160 mm

19241

DSNU-20-160-PPV-A

20 mm

188.5 N

160 mm

19215

DSNU-20-200-P-A

20 mm

188.5 N

200 mm

559247

DSNU-20-200-PPS

20 mm

188.5 N

200 mm

559278

DSNU-20-200-PPS-A

20 mm

188.5 N

200 mm

19242

DSNU-20-200-PPV-A

20 mm

188.5 N

200 mm

19216

DSNU-20-250-P-A

20 mm

188.5 N

250 mm

559248

DSNU-20-250-PPS

20 mm

188.5 N

250 mm

559279

DSNU-20-250-PPS-A

20 mm

188.5 N

250 mm

19243

DSNU-20-250-PPV-A

20 mm

188.5 N

250 mm

19217

DSNU-20-300-P-A

20 mm

188.5 N

300 mm

559249

DSNU-20-300-PPS

20 mm

188.5 N

300 mm

559280

DSNU-20-300-PPS-A

20 mm

188.5 N

300 mm

19244

DSNU-20-300-PPV-A

20 mm

188.5 N

300 mm

34718

DSNU-20-320-P-A

20 mm

188.5 N

320 mm

559250

DSNU-20-320-PPS

20 mm

188.5 N

320 mm

559281

DSNU-20-320-PPS-A

20 mm

188.5 N

320 mm

34720

DSNU-20-320-PPV-A

20 mm

188.5 N

320 mm

193991

DSNU-25- -

25 mm

247 ... 295 N

1 ... 500 mm

19218

DSNU-25-10-P-A

25 mm

294.5 N

10 mm

19219

DSNU-25-25-P-A

25 mm

294.5 N

25 mm

559282

DSNU-25-25-PPS-A

25 mm

294.5 N

25 mm

33975

DSNU-25-25-PPV-A

25 mm

294.5 N

25 mm

19220

DSNU-25-40-P-A

25 mm

294.5 N

40 mm

559251

DSNU-25-40-PPS

25 mm

294.5 N

40 mm

559283

DSNU-25-40-PPS-A

25 mm

294.5 N

40 mm

19245

DSNU-25-40-PPV-A

25 mm

294.5 N

40 mm

19221

DSNU-25-50-P-A

25 mm

294.5 N

50 mm

559252

DSNU-25-50-PPS

25 mm

294.5 N

50 mm

559284

DSNU-25-50-PPS-A

25 mm

294.5 N

50 mm

19246

DSNU-25-50-PPV-A

25 mm

294.5 N

50 mm

19222

DSNU-25-80-P-A

25 mm

294.5 N

80 mm

559253

DSNU-25-80-PPS

25 mm

294.5 N

80 mm

559285

DSNU-25-80-PPS-A

25 mm

294.5 N

80 mm

19247

DSNU-25-80-PPV-A

25 mm

294.5 N

80 mm

19223

DSNU-25-100-P-A

25 mm

294.5 N

100 mm

559254

DSNU-25-100-PPS

25 mm

294.5 N

100 mm

559286

DSNU-25-100-PPS-A

25 mm

294.5 N

100 mm

19248

DSNU-25-100-PPV-A

25 mm

294.5 N

100 mm

19224

DSNU-25-125-P-A

25 mm

294.5 N

125 mm

559255

DSNU-25-125-PPS

25 mm

294.5 N

125 mm

559287

DSNU-25-125-PPS-A

25 mm

294.5 N

125 mm

19249

DSNU-25-125-PPV-A

25 mm

294.5 N

125 mm

19225

DSNU-25-160-P-A

25 mm

294.5 N

160 mm

559256

DSNU-25-160-PPS

25 mm

294.5 N

160 mm

559288

DSNU-25-160-PPS-A

25 mm

294.5 N

160 mm

19250

DSNU-25-160-PPV-A

25 mm

294.5 N

160 mm

19226

DSNU-25-200-P-A

25 mm

294.5 N

200 mm

559257

DSNU-25-200-PPS

25 mm

294.5 N

200 mm

559289

DSNU-25-200-PPS-A

25 mm

294.5 N

200 mm

19251

DSNU-25-200-PPV-A

25 mm

294.5 N

200 mm

19227

DSNU-25-250-P-A

25 mm

294.5 N

250 mm

559258

DSNU-25-250-PPS

25 mm

294.5 N

250 mm

559290

DSNU-25-250-PPS-A

25 mm

294.5 N

250 mm

19252

DSNU-25-250-PPV-A

25 mm

294.5 N

250 mm

19228

DSNU-25-300-P-A

25 mm

294.5 N

300 mm

559259

DSNU-25-300-PPS

25 mm

294.5 N

300 mm

559291

DSNU-25-300-PPS-A

25 mm

294.5 N

300 mm

19253

DSNU-25-300-PPV-A

25 mm

294.5 N

300 mm

34719

DSNU-25-320-P-A

25 mm

294.5 N

320 mm

559260

DSNU-25-320-PPS

25 mm

294.5 N

320 mm

559292

DSNU-25-320-PPS-A

25 mm

294.5 N

320 mm

34721

DSNU-25-320-PPV-A

25 mm

294.5 N

320 mm

35191

DSNU-25-400-P-A

25 mm

294.5 N

400 mm

559261

DSNU-25-400-PPS

25 mm

294.5 N

400 mm

559293

DSNU-25-400-PPS-A

25 mm

294.5 N

400 mm

35193

DSNU-25-400-PPV-A

25 mm

294.5 N

400 mm

35192

DSNU-25-500-P-A

25 mm

294.5 N

500 mm

559262

DSNU-25-500-PPS

25 mm

294.5 N

500 mm

559294

DSNU-25-500-PPS-A

25 mm

294.5 N

500 mm

35194

DSNU-25-500-PPV-A

25 mm

294.5 N

500 mm

14326

DSNU-8-*-P-A

8 mm

30.2 N

10 ... 100 mm

14325

DSNU-10-*-P-A

10 mm

47.1 N

10 ... 100 mm

14324

DSNU-12-*-P-A

12 mm

67.9 N

10 ... 200 mm

161219

DSNU-12-*-P-A-S10

12 mm

67.9 N

10 ... 200 mm

14323

DSNU-16-*-P-A

16 mm

120.6 N

10 ... 200 mm

161352

DSNU-16-*-P-A-S10

16 mm

120.6 N

10 ... 200 mm

14320

DSNU-16-*-PPV-A

16 mm

120.6 N

10 ... 200 mm

161216

DSNU-16-*-PPV-A-S10

16 mm

120.6 N

10 ... 200 mm

14328

DSNU-20-*-P-A

20 mm

188.5 N

10 ... 320 mm

161353

DSNU-20-*-P-A-S10

20 mm

188.5 N

10 ... 320 mm

14321

DSNU-20-*-PPV-A

20 mm

188.5 N

10 ... 320 mm

161217

DSNU-20-*-PPV-A-S10

20 mm

188.5 N

10 ... 320 mm

14327

DSNU-25-*-P-A

25 mm

294.5 N

10 ... 500 mm

161354

DSNU-25-*-P-A-S10

25 mm

294.5 N

10 ... 500 mm

14322

DSNU-25-*-PPV-A

25 mm

294.5 N

10 ... 500 mm

161218

DSNU-25-*-PPV-A-S10

25 mm

294.5 N

10 ... 500 mm

 

2. CHI TIẾT LIÊN HỆ MUA HÀNG

Lại Ngọc Duy

0903.009.464
------------------
Công Ty TNHH TMDV HOÀNG NGUYÊN

19/4  (Số mới 2417)   Ấp Thanh Hóa, Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, ĐN

Tel : 0618.971.790  -  Fax : 0618.971.791

Email :  ctyhne@gmail.com  --  info@hoangnguyencons.com 


Sản phẩm cùng loại

Model: AEN
Model: DSBF
Model: DNC
Model: DSNUP
Model: ADN-EL
Model: Festo Cylinder CDN
Model: ESNU
Model: CDC
Model: Festo Cylinder DNG
Model: ADNP
Model: Festo Cylinder DNCB
Model: Xylanh ADN
Model: DNC-80-850-PPV-A
Thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn mua hàng
Ms Huệ
0937 342 346
http://mystatus.skype.com/smallclassic/leaderpr
Hỗ trợ kỹ thuật 24/24
Mr Duy
0903 009 464
http://mystatus.skype.com/smallclassic/ctyhne
Thống kê
Online: 25
Trong ngày: 5151
Trong tuần: 23415
Trong tháng: 86338
Tổng: 13944193
Công Ty TNHH Thuơng Mại Dịch Vụ Xây Dựng Cơ Điện HOÀNG NGUYÊN
Địa chỉ : 397/5 Tây Lạc, An Chu, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Showroom : 2440 QL 1, Ấp thanh hóa, Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Website: www.kythuathoangnguyen.com, www.hoangnguyencons.com
Copyright © 2013 HoangNguyencons. All Rights Reserved.