TÌM KIẾM SẢN PHẨM:

Đèn chiếu sáng PARAGON

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Sắp xếp theo:
Mã sản phẩm này có chút khác biệt khi thân máng được làm bằng nhựa ABS và lắp được bằng nhựa Polycarbonate có tác dụng như mã PIFH nhưng thân máng nhựa ABS ,đây là nhựa nhiệt dẻo có các tính năng như dễ uốn ,nhẹ và cứng .Nhờ đó đèn PIFI có phần máng nhẹ hơn và dẻo hơn
Model: Paragon PIFI236L36
Mã sản phẩm này có chút khác biệt khi thân máng được làm bằng nhựa ABS và lắp được bằng nhựa Polycarbonate có tác dụng như mã PIFH nhưng thân máng nhựa ABS ,đây là nhựa nhiệt dẻo có các tính năng như dễ uốn ,nhẹ và cứng .Nhờ đó đèn PIFI có phần máng nhẹ hơn và dẻo hơn
Model: Paragon PIFI136L18
Mã sản phẩm này có chút khác biệt khi thân máng được làm bằng nhựa ABS và lắp được bằng nhựa Polycarbonate có tác dụng như mã PIFH nhưng thân máng nhựa ABS ,đây là nhựa nhiệt dẻo có các tính năng như dễ uốn ,nhẹ và cứng .Nhờ đó đèn PIFI có phần máng nhẹ hơn và dẻo hơn
Model: Paragon PIFI218L20
Mã sản phẩm này có chút khác biệt khi thân máng được làm bằng nhựa ABS và lắp được bằng nhựa Polycarbonate có tác dụng như mã PIFH nhưng thân máng nhựa ABS ,đây là nhựa nhiệt dẻo có các tính năng như dễ uốn ,nh5 và cứng .Nhờ đó đèn PIFI có phần máng nhẹ hơn và dẻo hơn
Model: Paragon PIFI118L10
Sản phẩm này có 2 phần thân máng và nắp đều được làm bằng PC là Polycarbonate ,đây là một loại nhựa rất bền ,chịu được lực cơ học lớn ,có tính đàn hồi cao ,chịu sự tác động khắc nhiệt của môi trường mà khó bị biến dạng .Hãng Paragon đã ứng dụng loại vật liệu này để tạo ra những chiếc đèn chống thấm ,chống bụi có khả năng chịu biến dạng cao mà không nứt vỡ ,đèn cũng nhẹ và thao tác lắp đặt dễ dàng .Đèn chông thấm ,chống bụi PIFH có 4 mã cơ bản theo kích thước của đèn tuýp bên trong
Model: Paragon PIFH236L36
Sản phẩm này có 2 phần thân máng và nắp đều được làm bằng PC là Polycarbonate ,đây là một loại nhựa rất bền ,chịu được lực cơ học lớn ,có tính đàn hồi cao ,chịu sự tác động khắc nhiệt của môi trường mà khó bị biến dạng .Hãng Paragon đã ứng dụng loại vật liệu này để tạo ra những chiếc đèn chống thấm ,chống bụi có khả năng chịu biến dạng cao mà không nứt vỡ ,đèn cũng nhẹ và thao tác lắp đặt dễ dàng .Đèn chông thấm ,chống bụi PIFH có 4 mã cơ bản theo kích thước của đèn tuýp bên trong
Model: Paragon PIFH136L18
Sản phẩm này có 2 phần thân máng và nắp đều được làm bằng PC là Polycarbonate ,đây là một loại nhựa rất bền ,chịu được lực cơ học lớn ,có tính đàn hồi cao ,chịu sự tác động khắc nhiệt của môi trường mà khó bị biến dạng .Hãng Paragon đã ứng dụng loại vật liệu này để tạo ra những chiếc đèn chống thấm ,chống bụi có khả năng chịu biến dạng cao mà không nứt vỡ ,đèn cũng nhẹ và thao tác lắp đặt dễ dàng .Đèn chông thấm ,chống bụi PIFH có 4 mã cơ bản theo kích thước của đèn tuýp bên trong
Model: Paragon PIFH218L20
Sản phẩm này có 2 phần thân máng và nắp đều được làm bằng PC là Polycarbonate ,đây là một loại nhựa rất bền ,chịu được lực cơ học lớn ,có tính đàn hồi cao ,chịu sự tác động khắc nhiệt của môi trường mà khó bị biến dạng .Hãng Paragon đã ứng dụng loại vật liệu này để tạo ra những chiếc đèn chống thấm ,chống bụi có khả năng chịu biến dạng cao mà không nứt vỡ ,đèn cũng nhẹ và thao tác lắp đặt dễ dàng .Đèn chông thấm ,chống bụi PIFH có 4 mã cơ bản theo kích thước của đèn tuýp bên trong
Model: Paragon PIFH118L10
Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng
Model: Paragon PRFI428
Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng
Model: Paragon PRFI328
Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng
Model: Paragon PRFI228
Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng
Model: Paragon PRFI414
Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng
Model: Paragon PRFI314
Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng
Model: PRFI214
Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng
Model: PSFD436L72
Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng
Model: PSFD336L54
Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng
Model: PSFD236L36
Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng
Model: PSFD418L40
Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng
Model: PSFD318L30
Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng
Model: PSFD218L20
Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng
Model: PSFB436L72
Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng
Model: PSFB336L54
Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụngBộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng
Model: PSFB236L36
Bộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụngBộ máng đèn chất lượng cao ,hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống .Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng
Model: PSFB418L40
Thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn mua hàng
Ms Huệ
0937 342 346
http://mystatus.skype.com/smallclassic/leaderpr
Hỗ trợ kỹ thuật 24/24
Mr Duy
0903 009 464
http://mystatus.skype.com/smallclassic/ctyhne
Thống kê
Online: 38
Trong ngày: 5073
Trong tuần: 20544
Trong tháng: 78252
Tổng: 12642264
Công Ty TNHH Thuơng Mại Dịch Vụ Xây Dựng Cơ Điện HOÀNG NGUYÊN
Địa chỉ : 397/5 Tây Lạc, An Chu, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Showroom : 2440 QL 1, Ấp thanh hóa, Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Website: www.kythuathoangnguyen.com, www.hoangnguyencons.com
Copyright © 2013 HoangNguyencons. All Rights Reserved.