TÌM KIẾM SẢN PHẨM:

Máy lọc nước RO trong gia đinh

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Sắp xếp theo:
Máy lọc nước RO - KG106 KNT,Máy lọc nước Kangaroo, máy lọc nước R.O hàng đầu Việt Nam. Sợi PP tại khe hở 5µm kết hợp cát thạch anh có khả năng loại bỏ Asen trong nguồn nước. Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Vỏ tủ kính cường lực cao cấp
Model: Máy lọc nước RO - KG106 VTU
Máy lọc nước RO - KG102 KNT,Máy lọc nước Kangaroo, máy lọc nước R.O hàng đầu Việt Nam. Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. Tạo khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Bộ lọc gồm 5 lõi Tích hợp đèn UV diệt khuẩn Vỏ tủ kính cường lực cao cấp
Model: Máy lọc nước RO - KG102 VTU - UV
Máy lọc nước RO - KG106 KNT - UV,lMáy lọc nước Kangaroo, máy lọc nước R.O hàng đầu Việt Nam. Sợi PP tại khe hở 5µm kết hợp cát thạch anh có khả năng loại bỏ Asen trong nguồn nước. Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. Tạo khoáng chất cần thiết cho cơ thể.Bộ lọc gồm 6 cấp lọc Vỏ tủ Inox không nhiễm từ Có đèn UV diệt khuẩn
Model: Máy lọc nước RO - KG106 KNT - UV
Máy lọc nước RO - KG106 KV - UV,Máy lọc nước Kangaroo, máy lọc nước R.O hàng đầu Việt Nam. Sợi PP tại khe hở 5µm kết hợp cát thạch anh có khả năng loại bỏ Asen trong nguồn nước. Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. Bộ lọc gồm 6 cấp lọc Có đèn diệt khuẩn UV
Model: Máy lọc nước RO - KG106 KV - UV
Máy lọc nước RO - KG102KNT - UV,Máy lọc nước Kangaroo, máy lọc nước R.O hàng đầu Việt Nam. Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. Tạo khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Bộ lọc gồm 5 lõi Vỏ tủ Inox không nhiễm từ Thêm đèn diệt khuẩn UV
Model: Máy lọc nước RO - KG102KNT - UV
Máy lọc nước RO - KG102KV - UV,Máy lọc nước Kangaroo, máy lọc nước R.O hàng đầu Việt Nam. Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. Tạo khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Bộ lọc gồm 5 lõi Có đèn UV diệt khuẩn
Model: Máy lọc nước RO - KG102KV - UV
Máy lọc nước RO - KG106 KNT,Máy lọc nước Kangaroo, máy lọc nước R.O hàng đầu Việt Nam. Sợi PP tại khe hở 5µm kết hợp cát thạch anh có khả năng loại bỏ Asen trong nguồn nước. Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Vỏ tủ Inox không nhiễm từ
Model: Máy lọc nước RO - KG106 KNT
Máy lọc nước RO - KG106 KV,Máy lọc nước Kangaroo, máy lọc nước R.O hàng đầu Việt Nam. Sợi PP tại khe hở 5µm kết hợp cát thạch anh có khả năng loại bỏ Asen trong nguồn nước. Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. Tạo khoáng chất cần thiết cho cơ thể.Bộ lọc gồm 6 cấp lọc
Model: Máy lọc nước RO - KG106 KV
Máy lọc nước RO - KG102 KNT,Máy lọc nước Kangaroo, máy lọc nước R.O hàng đầu Việt Nam. Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. Tạo khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Bộ lọc gồm 5 lõi Vỏ tủ kính cường lực cao cấp
Model: Máy lọc nước RO - KG102 VTU
Máy lọc nước RO - KG102 KNT,Máy lọc nước Kangaroo, máy lọc nước R.O hàng đầu Việt Nam. Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. Tạo khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Bộ lọc gồm 5 lõi Vỏ tủ Inox không nhiễm từ
Model: Máy lọc nước RO - KG102 KNT
Máy lọc nước RO - KG105 KNT,Máy lọc nước Kangaroo, máy lọc nước R.O hàng đầu Việt Nam. Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. Tạo khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Bộ lọc gồm 5 lõi Công suất > 20 lít/giờ Điện áp: 32V Khối lượng: 22,5 Kg Kích thước: 45x32x90 cm Công suất: > 20 lít/giờ
Model: Máy lọc nước RO - KG105 KNT
Máy lọc nước RO - KG109 KNT, máy lọc nước Kangaroo kg109 ,Máy lọc nước R.O hàng đầu Việt Nam. Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. Lõi số 9 ORP: cấu tạo bởi các loại đá khoáng, có tác dụng chống ô xy hóa, phòng ngừa các bệnh mãn tính. Bộ lọc gồm 9 cấp lọc Tích hợp đèn UV diệt khuẩn Vỏ tủ kính cường lực cao cấp
Model: Máy lọc nước RO - KG109 VTU - UV
Máy lọc nước RO - KG109 KNT, máy lọc nước Kangaroo kg109 ,Máy lọc nước R.O hàng đầu Việt Nam. Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. Lõi số 9 ORP: cấu tạo bởi các loại đá khoáng, có tác dụng chống ô xy hóa, phòng ngừa các bệnh mãn tính. Bộ lọc gồm 9 cấp lọc Vỏ tủ kính cường lực cao cấp
Model: Máy lọc nước RO - KG109 VTU
Máy lọc nước RO - KG109 KNT-UV-ASEN,Máy lọc nước R.O hàng đầu Việt Nam. Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Lõi số 9 ORP: cấu tạo bởi các loại đá khoáng, có tác dụng chống ô xy hóa, phòng ngừa các bệnh mãn tính Vỏ tủ Inox không nhiễm từ Có đèn UV diệt khuẩn Loại bỏ độc tố Asen trong nguồn nước
Model: Máy lọc nước RO - KG109 KNT-UV-ASEN
Máy lọc nước RO - KG109 KNT - ASEN,Máy lọc nước R.O hàng đầu Việt Nam. Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Lõi số 9 ORP: cấu tạo bởi các loại đá khoáng, có tác dụng chống ô xy hóa, phòng ngừa các bệnh mãn tính Vỏ tủ Inox không nhiễm từ Loại bỏ độc tố Asen trong nguồn nước
Model: Máy lọc nước RO - KG109 KNT - ASEN
Máy lọc nước RO - KG109 KNT - UV
Model: Máy lọc nước RO - KG109 KNT - UV
Máy lọc nước Kangaroo KG109: Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. Lõi số 9 ORP: cấu tạo bởi các loại đá khoáng, có tác dụng chống ô xy hóa, phòng ngừa các bệnh mãn tính. Bộ lọc gồm 9 cấp lọc Vỏ tủ Inox không nhiễm từ
Model: Máy lọc nước RO - KG109 KNT
Máy lọc nước RO - KG109 KNT-UV-ASEN
Model: Máy lọc nước RO - KG109 KNT-UV-ASEN
Máy lọc nước RO - KG109 KV - ASEN,Máy lọc nước R.O hàng đầu Việt Nam. Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Lõi số 9 ORP: cấu tạo bởi các loại đá khoáng, có tác dụng chống ô xy hóa, phòng ngừa các bệnh mãn tính. Bộ lọc gồm 9 cấp lọc Loại bỏ độc tố Asen trong nguồn nước
Model: Máy lọc nước RO - KG109 KV - ASEN
Máy lọc nước RO - KG109 KV - UV
Model: Máy lọc nước RO - KG109 KV - UV
Máy lọc nước RO - KG109 KV,Máy lọc nước R.O hàng đầu Việt Nam. Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. Lõi số 9 ORP: cấu tạo bởi các loại đá khoáng, có tác dụng chống ô xy hóa, phòng ngừa các bệnh mãn tính. Bộ lọc gồm 9 cấp lọc
Model: Máy lọc nước RO - KG109 KV
Máy lọc nước RO - KG108 KNT,Máy lọc nước Kangaroo, máy lọc nước R.O hàng đầu Việt Nam. Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. Tạo khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Bộ lọc gồm 8 cấp lọc Tích hợp đèn UV diệt khuẩn Tích hợp lõi Asen chuyên dụng để loại bỏ Asen trong nước Vỏ tủ kính cường lực cao cấp
Model: Máy lọc nước RO - KG108 VTU - UV - ASEN
Máy lọc nước RO - KG108 KNT,Máy lọc nước Kangaroo, máy lọc nước R.O hàng đầu Việt Nam. Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. Tạo khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Bộ lọc gồm 8 cấp lọc Tích hợp lõi Asen chuyên dụng để loại bỏ Asen trong nước Vỏ tủ kính cường lực cao cấp
Model: Máy lọc nước RO - KG108 VTU - ASEN
Máy lọc nước RO - KG108 VTU Máy lọc nước RO - KG108 KNT,Máy lọc nước Kangaroo, máy lọc nước R.O hàng đầu Việt Nam. Màng R.O Filmtec Made in USA. Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất có tại máy lọc nước Kangaroo. Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. Tạo khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Bộ lọc gồm 8 cấp lọc Tích hợp đèn UV diệt khuẩn Vỏ tủ kính cường lực cao cấp
Model: Máy lọc nước RO - KG108 VTU - UV
Thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn mua hàng
Ms Huệ
0937 342 346
http://mystatus.skype.com/smallclassic/leaderpr
Hỗ trợ kỹ thuật 24/24
Mr Duy
0903 009 464
http://mystatus.skype.com/smallclassic/ctyhne
Thống kê
Online: 44
Trong ngày: 4423
Trong tuần: 35187
Trong tháng: 4423
Tổng: 20164638
Công Ty TNHH Thuơng Mại Dịch Vụ Xây Dựng Cơ Điện HOÀNG NGUYÊN
Địa chỉ : 397/5 Tây Lạc, An Chu, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Showroom : 2440 QL 1, Ấp thanh hóa, Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Website: www.kythuathoangnguyen.com, www.hoangnguyencons.com
Copyright © 2013 HoangNguyencons. All Rights Reserved.