TÌM KIẾM SẢN PHẨM:

Khởi động từ hộp Himel

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Sắp xếp theo:
Sử dụng cho động cơ 3P,AC tần số 50/60 Hz
Model: HDS295B65Q7
Sử dụng cho động cơ 3P,AC tần số 50/60 Hz
Model: HDS295B50Q7
Sử dụng cho động cơ 3P,AC tần số 50/60 Hz
Model: HDS295B40Q7
Sử dụng cho động cơ 3P,AC tần số 50/60 Hz
Model: HDS295B32Q7
Sử dụng cho động cơ 3P,AC tần số 50/60 Hz
Model: HDS225B25Q7
Sử dụng cho động cơ 3P,AC tần số 50/60 Hz
Model: HDS225B18Q7
Sử dụng cho động cơ 3P,AC tần số 50/60 Hz
Model: HDS213B13Q7
Sử dụng cho động cơ 3P,AC tần số 50/60 Hz
Model: HDS213B10Q7
Sử dụng cho động cơ 3P,AC tần số 50/60 Hz
Model: HDS213B08Q7
Sử dụng cho động cơ 3P,AC tần số 50/60 Hz
Model: HDS213B06Q7
Sử dụng cho động cơ 3P,AC tần số 50/60 Hz
Model: HDS213B04Q7
Sử dụng cho động cơ 3P,AC tần số 50/60 Hz
Model: HDS213B2P5Q7
Sử dụng cho động cơ 3P,AC tần số 50/60 Hz
Model: HDS213B1P6Q7
Thương hiệu