TÌM KIẾM SẢN PHẨM:

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Standard valves to ISO 5599-1 Valves Festo
Model: JMEBDH-5/2-D-1-ZSR-C Series
Tình trạng:
Electrically and pneumatically actuated directional control valves.
Đánh giá: 0/5 sao (trong tổng số 3 bình chọn)
Bình chọn của bạn:
Standard valves to ISO 5599-1 Valves Festo
 
1. Mô Tả
  • Van Festo tiêu chuẩn ISO 5599-1

  • Kết nối G1/4, ISO1; G3/8, ISO2; G1/2, ISO3; G3/4, ISO4

  • Lưu lượng 1200 ... 6000 l/min

  • Sub-base valve

    • Tác động khí

    • Tác động điện, trợ động

  • Manifold sub-bases.

Danh sách mã valves Festo ISO 5599-1     Hoàng Nguyên  cung cấp:

 

Part No

Order Code

Valve function

Type of actuation

184496

JMEBDH-5/2-D-1-ZSR-C

5/2 bistable-dominant

electrical

184503

JMEBDH-5/2-D-2-ZSR-C

5/2 bistable

electrical

184495

JMEBH-5/2-D-1-ZSR-C

5/2 bistable

electrical

184502

JMEBH-5/2-D-2-ZSR-C

5/2 bistable

electrical

159690

JMN1H-5/2-D-1-C

5/2 bistable

electrical

159689

JMN1H-5/2-D-1-S-C

5/2 bistable

electrical

159702

JMN1H-5/2-D-2-C

5/2 bistable

electrical

159701

JMN1H-5/2-D-2-S-C

5/2 bistable

electrical

184493

MEBH-5/2-D-1-ZSR-C

5/2 monostable

electrical

184494

MEBH-5/2-D-1-ZSR-FR-C

5/2 monostable

electrical

184500

MEBH-5/2-D-2-ZSR-C

5/2 monostable

electrical

184501

MEBH-5/2-D-2-ZSR-FR-C

5/2 monostable

electrical

184499

MEBH-5/3B-D-1-ZSR-C

5/3 pressurised

electrical

184506

MEBH-5/3B-D-2-ZSR-C

5/3 pressurised

electrical

184497

MEBH-5/3E-D-1-ZSR-C

5/3 exhausted

electrical

184504

MEBH-5/3E-D-2-ZSR-C

5/3 exhausted

electrical

184498

MEBH-5/3G-D-1-ZSR-C

5/3 closed

electrical

184505

MEBH-5/3G-D-2-ZSR-C

5/3 closed

electrical

159688

MN1H-5/2-D-1-C

5/2 monostable

electrical

159687

MN1H-5/2-D-1-FR-C

5/2 monostable

electrical

159716

MN1H-5/2-D-1-FR-S-C

5/2 monostable

electrical

159686

MN1H-5/2-D-1-S-C

5/2 monostable

electrical

159700

MN1H-5/2-D-2-C

5/2 monostable

electrical

159699

MN1H-5/2-D-2-FR-C

5/2 monostable

electrical

159718

MN1H-5/2-D-2-FR-S-C

5/2 monostable

electrical

159698

MN1H-5/2-D-2-S-C

5/2 monostable

electrical

159685

MN1H-5/3B-D-1-C

5/3 pressurised

electrical

159697

MN1H-5/3B-D-2-C

5/3 pressurised

electrical

159683

MN1H-5/3E-D-1-C

5/3 exhausted

electrical

159682

MN1H-5/3E-D-1-S-C

5/3 exhausted

electrical

159695

MN1H-5/3E-D-2-C

5/3 exhausted

electrical

159694

MN1H-5/3E-D-2-S-C

5/3 exhausted

electrical

159681

MN1H-5/3G-D-1-C

5/3 closed

electrical

159680

MN1H-5/3G-D-1-S-C

5/3 closed

electrical

159693

MN1H-5/3G-D-2-C

5/3 closed

electrical

159692

MN1H-5/3G-D-2-S-C

5/3 closed

electrical

12462

J-5/2-3/4-D-4

5/2 bistable

pneumatic

151007

J-5/2-D-1-C

5/2 bistable

pneumatic

536013

J-5/2-D-1-C-EX

5/2 bistable

pneumatic

151846

J-5/2-D-2-C

5/2 bistable

pneumatic

536014

J-5/2-D-2-C-EX

5/2 bistable

pneumatic

151865

J-5/2-D-3-C

5/2 bistable

pneumatic

536015

J-5/2-D-3-C-EX

5/2 bistable

pneumatic

151008

JD-5/2-D-1-C

5/2 bistable-dominant

pneumatic

536016

JD-5/2-D-1-C-EX

5/2 bistable-dominant

pneumatic

151847

JD-5/2-D-2-C

5/2 bistable-dominant

pneumatic

536017

JD-5/2-D-2-C-EX

5/2 bistable-dominant

pneumatic

151866

JD-5/2-D-3-C

5/2 bistable-dominant

pneumatic

536018

JD-5/2-D-3-C-EX

5/2 bistable-dominant

pneumatic

539079

JMDDH-5/2-D-1-M12-C

5/2 bistable-dominant

electrical

540808

JMDDH-5/2-D-1-M12D-C

5/2 bistable-dominant

electrical

539077

JMDDH-5/2-D-2-M12-C

5/2 bistable-dominant

electrical

540817

JMDDH-5/2-D-2-M12D-C

5/2 bistable-dominant

electrical

539081

JMDDH-5/2-D-3-M12-C

5/2 bistable-dominant

electrical

540824

JMDDH-5/2-D-3-M12D-C

5/2 bistable-dominant

electrical

14545

JMDH-5/2-3/4-D-4

5/2 bistable-dominant

electrical

12458

JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC

5/2 bistable-dominant

electrical

532687

JMDH-5/2-D-1-M12-C

5/2 bistable

electrical

540809

JMDH-5/2-D-1-M12D-C

5/2 bistable

electrical

533013

JMDH-5/2-D-2-M12-C

5/2 bistable

electrical

540818

JMDH-5/2-D-2-M12D-C

5/2 bistable

electrical

533015

JMDH-5/2-D-3-M12-C

5/2 bistable

electrical

540825

JMDH-5/2-D-3-M12D-C

5/2 bistable

electrical

184510

JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C

5/2 bistable-dominant

electrical

184509

JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C

5/2 bistable

electrical

151019

JMFDH-5/2-D-1-C

5/2 bistable-dominant

electrical

536071

JMFDH-5/2-D-1-C-EX

5/2 bistable-dominant

electrical

151853

JMFDH-5/2-D-2-C

5/2 bistable-dominant

electrical

536072

JMFDH-5/2-D-2-C-EX

5/2 bistable-dominant

electrical

151872

JMFDH-5/2-D-3-C

5/2 bistable-dominant

electrical

536073

JMFDH-5/2-D-3-C-EX

5/2 bistable-dominant

electrical

150980

JMFH-5/2-D-1-C

5/2 bistable

electrical

535963

JMFH-5/2-D-1-C-EX

5/2 bistable

electrical

152563

JMFH-5/2-D-1-S-C

5/2 bistable

electrical

535966

JMFH-5/2-D-1-S-C-EX

5/2 bistable

electrical

151852

JMFH-5/2-D-2-C

5/2 bistable

electrical

535964

JMFH-5/2-D-2-C-EX

5/2 bistable

electrical

151023

JMFH-5/2-D-2-S-C

5/2 bistable

electrical

535967

JMFH-5/2-D-2-S-C-EX

5/2 bistable

electrical

151871

JMFH-5/2-D-3-C

5/2 bistable

electrical

535965

JMFH-5/2-D-3-C-EX

5/2 bistable

electrical

151033

JMFH-5/2-D-3-S-C

5/2 bistable

electrical

535968

JMFH-5/2-D-3-S-C-EX

5/2 bistable

electrical

159691

JMN1DH-5/2-D-1-C

5/2 bistable-dominant

electrical

159717

JMN1DH-5/2-D-1-S-C

5/2 bistable-dominant

electrical

159703

JMN1DH-5/2-D-2-C

5/2 bistable-dominant

electrical

159719

JMN1DH-5/2-D-2-S-C

5/2 bistable-dominant

electrical

159715

JMN1DH-5/2-D-3-C

5/2 bistable-dominant

electrical

160897

JMN1DH-5/2-D-3-S-C

5/2 bistable-dominant

electrical

159714

JMN1H-5/2-D-3-C

5/2 bistable

electrical

159713

JMN1H-5/2-D-3-S-C

5/2 bistable

electrical

14544

MDH-5/2-3/4-D-4

5/2 monostable

electrical

12457

MDH-5/2-3/4-D-4-24DC

5/2 monostable

electrical

533010

MDH-5/2-D-1-FR-M12-C

5/2 monostable

electrical

540804

MDH-5/2-D-1-FR-M12D-C

5/2 monostable

electrical

197125

MDH-5/2-D-1-M12-C

5/2 monostable

electrical

540803

MDH-5/2-D-1-M12D-C

5/2 monostable

electrical

533761

MDH-5/2-D-1-S-FR-M12-C

5/2 monostable

electrical

540811

MDH-5/2-D-1-S-FR-M12D-C

5/2 monostable

electrical

533332

MDH-5/2-D-1-S-M12-C

5/2 monostable

electrical

540810

MDH-5/2-D-1-S-M12D-C

5/2 monostable

electrical

533011

MDH-5/2-D-2-FR-M12-C

5/2 monostable

electrical

540813

MDH-5/2-D-2-FR-M12D-C

5/2 monostable

electrical

533008

MDH-5/2-D-2-M12-C

5/2 monostable

electrical

540812

MDH-5/2-D-2-M12D-C

5/2 monostable

electrical

533012

MDH-5/2-D-3-FR-M12-C

5/2 monostable

electrical

540820

MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C

5/2 monostable

electrical

533009

MDH-5/2-D-3-M12-C

5/2 monostable

electrical

540819

MDH-5/2-D-3-M12D-C

5/2 monostable

electrical

533005

MDH-5/3B-D-1-M12-C

5/3 pressurised

electrical

540807

MDH-5/3B-D-1-M12D-C

5/3 pressurised

electrical

533006

MDH-5/3B-D-2-M12-C

5/3 pressurised

electrical

540816

MDH-5/3B-D-2-M12D-C

5/3 pressurised

electrical

533007

MDH-5/3B-D-3-M12-C

5/3 pressurised

electrical

540823

MDH-5/3B-D-3-M12D-C

5/3 pressurised

electrical

14547

MDH-5/3E-3/4-D-4

5/3 exhausted

electrical

12460

MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC

5/3 exhausted

electrical

197126

MDH-5/3E-D-1-M12-C

5/3 exhausted

electrical

540805

MDH-5/3E-D-1-M12D-C

5/3 exhausted

electrical

533016

MDH-5/3E-D-2-M12-C

5/3 exhausted

electrical

540814

MDH-5/3E-D-2-M12D-C

5/3 exhausted

electrical

533017

MDH-5/3E-D-3-M12-C

5/3 exhausted

electrical

540821

MDH-5/3E-D-3-M12D-C

5/3 exhausted

electrical

14546

MDH-5/3G-3/4-D-4

5/3 closed

electrical

12459

MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC

5/3 closed

electrical

525307

MDH-5/3G-D-1-M12-C

5/3 closed

electrical

540806

MDH-5/3G-D-1-M12D-C

5/3 closed

electrical

539078

MDH-5/3G-D-2-M12-C

5/3 closed

electrical

540815

MDH-5/3G-D-2-M12D-C

5/3 closed

electrical

539080

MDH-5/3G-D-3-M12-C

5/3 closed

electrical

540822

MDH-5/3G-D-3-M12D-C

5/3 closed

electrical

184507

MEBH-5/2-D-3-ZSR-C

5/2 monostable

electrical

184508

MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C

5/2 monostable

electrical

184513

MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C

5/3 pressurised

electrical

184511

MEBH-5/3E-D-3-ZSR-C

5/3 exhausted

electrical

184512

MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C

5/3 closed

electrical

150981

MFH-5/2-D-1-C

5/2 monostable

electrical

535954

MFH-5/2-D-1-C-EX

5/2 monostable

electrical

151016

MFH-5/2-D-1-FR-C

5/2 monostable

electrical

535960

MFH-5/2-D-1-FR-C-EX

5/2 monostable

electrical

188510

MFH-5/2-D-1-FR-S-C

5/2 monostable

electrical

152562

MFH-5/2-D-1-S-C

5/2 monostable

electrical

535957

MFH-5/2-D-1-S-C-EX

5/2 monostable

electrical

151851

MFH-5/2-D-2-C

5/2 monostable

electrical

535955

MFH-5/2-D-2-C-EX

5/2 monostable

electrical

151709

MFH-5/2-D-2-FR-C

5/2 monostable

electrical

535961

MFH-5/2-D-2-FR-C-EX

5/2 monostable

electrical

151022

MFH-5/2-D-2-S-C

5/2 monostable

electrical

535958

MFH-5/2-D-2-S-C-EX

5/2 monostable

electrical

151870

MFH-5/2-D-3-C

5/2 monostable

electrical

535956

MFH-5/2-D-3-C-EX

5/2 monostable

electrical

151711

MFH-5/2-D-3-FR-C

5/2 monostable

electrical

535962

MFH-5/2-D-3-FR-C-EX

5/2 monostable

electrical

151032

MFH-5/2-D-3-S-C

5/2 monostable

electrical

535959

MFH-5/2-D-3-S-C-EX

5/2 monostable

electrical

150984

MFH-5/3B-D-1-C

5/3 pressurised

electrical

535981

MFH-5/3B-D-1-C-EX

5/3 pressurised

electrical

152566

MFH-5/3B-D-1-S-C

5/3 pressurised

electrical

535984

MFH-5/3B-D-1-S-C-EX

5/3 pressurised

electrical

151856

MFH-5/3B-D-2-C

5/3 pressurised

electrical

535982

MFH-5/3B-D-2-C-EX

5/3 pressurised

electrical

151026

MFH-5/3B-D-2-S-C

5/3 pressurised

electrical

535985

MFH-5/3B-D-2-S-C-EX

5/3 pressurised

electrical

151875

MFH-5/3B-D-3-C

5/3 pressurised

electrical

535983

MFH-5/3B-D-3-C-EX

5/3 pressurised

electrical

151036

MFH-5/3B-D-3-S-C

5/3 pressurised

electrical

535986

MFH-5/3B-D-3-S-C-EX

5/3 pressurised

electrical

150983

MFH-5/3E-D-1-C

5/3 exhausted

electrical

535975

MFH-5/3E-D-1-C-EX

5/3 exhausted

electrical

152565

MFH-5/3E-D-1-S-C

5/3 exhausted

electrical

535978

MFH-5/3E-D-1-S-C-EX

5/3 exhausted

electrical

151855

MFH-5/3E-D-2-C

5/3 exhausted

electrical

535976

MFH-5/3E-D-2-C-EX

5/3 exhausted

electrical

151025

MFH-5/3E-D-2-S-C

5/3 exhausted

electrical

535979

MFH-5/3E-D-2-S-C-EX

5/3 exhausted

electrical

151874

MFH-5/3E-D-3-C

5/3 exhausted

electrical

535977

MFH-5/3E-D-3-C-EX

5/3 exhausted

electrical

151035

MFH-5/3E-D-3-S-C

5/3 exhausted

electrical

535980

MFH-5/3E-D-3-S-C-EX

5/3 exhausted

electrical

150982

MFH-5/3G-D-1-C

5/3 closed

electrical

535969

MFH-5/3G-D-1-C-EX

5/3 closed

electrical

152564

MFH-5/3G-D-1-S-C

5/3 closed

electrical

535972

MFH-5/3G-D-1-S-C-EX

5/3 closed

electrical

151854

MFH-5/3G-D-2-C

5/3 closed

electrical

535970

MFH-5/3G-D-2-C-EX

5/3 closed

electrical

151024

MFH-5/3G-D-2-S-C

5/3 closed

electrical

535973

MFH-5/3G-D-2-S-C-EX

5/3 closed

electrical

151873

MFH-5/3G-D-3-C

5/3 closed

electrical

535971

MFH-5/3G-D-3-C-EX

5/3 closed

electrical

151034

MFH-5/3G-D-3-S-C

5/3 closed

electrical

535974

MFH-5/3G-D-3-S-C-EX

5/3 closed

electrical

159712

MN1H-5/2-D-3-C

5/2 monostable

electrical

159711

MN1H-5/2-D-3-FR-C

5/2 monostable

electrical

160896

MN1H-5/2-D-3-FR-S-C

5/2 monostable

electrical

159710

MN1H-5/2-D-3-S-C

5/2 monostable

electrical

159684

MN1H-5/3B-D-1-S-C

5/3 pressurised

electrical

159696

MN1H-5/3B-D-2-S-C

5/3 pressurised

electrical

159709

MN1H-5/3B-D-3-C

5/3 pressurised

electrical

159708

MN1H-5/3B-D-3-S-C

5/3 pressurised

electrical

159707

MN1H-5/3E-D-3-C

5/3 exhausted

electrical

159706

MN1H-5/3E-D-3-S-C

5/3 exhausted

electrical

159705

MN1H-5/3G-D-3-C

5/3 closed

electrical

159704

MN1H-5/3G-D-3-S-C

5/3 closed

electrical

12461

VL-5/2-3/4-D-4

5/2 monostable

pneumatic

151009

VL-5/2-D-1-C

5/2 monostable

pneumatic

536007

VL-5/2-D-1-C-EX

5/2 monostable

pneumatic

151014

VL-5/2-D-1-FR-C

5/2 monostable

pneumatic

536010

VL-5/2-D-1-FR-C-EX

5/2 monostable

pneumatic

151845

VL-5/2-D-2-C

5/2 monostable

pneumatic

536008

VL-5/2-D-2-C-EX

5/2 monostable

pneumatic

151844

VL-5/2-D-2-FR-C

5/2 monostable

pneumatic

536011

VL-5/2-D-2-FR-C-EX

5/2 monostable

pneumatic

151864

VL-5/2-D-3-C

5/2 monostable

pneumatic

536009

VL-5/2-D-3-C-EX

5/2 monostable

pneumatic

151863

VL-5/2-D-3-FR-C

5/2 monostable

pneumatic

536012

VL-5/2-D-3-FR-C-EX

5/2 monostable

pneumatic

151012

VL-5/3B-D-1-C

5/3 pressurised

pneumatic

536025

VL-5/3B-D-1-C-EX

5/3 pressurised

pneumatic

151850

VL-5/3B-D-2-C

5/3 pressurised

pneumatic

536026

VL-5/3B-D-2-C-EX

5/3 pressurised

pneumatic

151869

VL-5/3B-D-3-C

5/3 pressurised

pneumatic

536027

VL-5/3B-D-3-C-EX

5/3 pressurised

pneumatic

12464

VL-5/3E-3/4-D-4

5/3 exhausted

pneumatic

151011

VL-5/3E-D-1-C

5/3 exhausted

pneumatic

536022

VL-5/3E-D-1-C-EX

5/3 exhausted

pneumatic

151849

VL-5/3E-D-2-C

5/3 exhausted

pneumatic

536023

VL-5/3E-D-2-C-EX

5/3 exhausted

pneumatic

151868

VL-5/3E-D-3-C

5/3 exhausted

pneumatic

536024

VL-5/3E-D-3-C-EX

5/3 exhausted

pneumatic

12463

VL-5/3G-3/4-D-4

5/3 closed

pneumatic

151010

VL-5/3G-D-1-C

5/3 closed

pneumatic

536019

VL-5/3G-D-1-C-EX

5/3 closed

pneumatic

151848

VL-5/3G-D-2-C

5/3 closed

pneumatic

536020

VL-5/3G-D-2-C-EX

5/3 closed

pneumatic

151867

VL-5/3G-D-3-C

5/3 closed

pneumatic

536021

VL-5/3G-D-3-C-EX

5/3 closed

pneumatic


 

2. CHI TIẾT LIÊN HỆ MUA HÀNG

Lại Ngọc Duy

0903.009.464
------------------
Công Ty TNHH TMDV HOÀNG NGUYÊN

19/4  Ấp Thanh Hóa, Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, ĐN

Tel : 0618.971.790  -  Fax : 0618.971.791

Email :  ctyhne@gmail.com Sản phẩm cùng loại

Model: 7959 MFH-3-¼-S
Model: JMFH-5-1/2 (10166)
Model: MHE2-MS1H-3/2G-QS4-K
Model: 11968 MFH-3-¾-S
Model: MFH-5-1/4 (6211)
Model: 11967 MFH-3-¾
Model: JMFDH-5-1/4 (10411)
Model: JMFH-5-1/8-S (14008)
Model: 11969 MOFH-3-¾
Model: Solenoid valves VSVA with round plugs
Model: MFH MFXMH MGTBH MN1H NVF3 VSNB
Model: JMFDH-5-1/8 (8821)
Model: JMFH-5-1/4-S (14009)
Model: MFH-3-1/8 (7802)
Model: MFH-3-1/8 (7802)
Model: MFH-5-1/4-S (10349)
Model: C CJ CJM CL CM
Model: CPASC1, CPPSC1
Model: Festo Valves VMPA
Model: MFH-5-½-S (35547)
Model: 7960 MFH-3-½-S
Model: MFH-5-1/8-S (10348)
Model: J JMFH JMVH MFH MVH VL
Model: VUWG
Thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn mua hàng
Ms Huệ
0937 342 346
http://mystatus.skype.com/smallclassic/leaderpr
Hỗ trợ kỹ thuật 24/24
Mr Duy
0903 009 464
http://mystatus.skype.com/smallclassic/ctyhne
Thống kê
Online: 20
Trong ngày: 6670
Trong tuần: 45574
Trong tháng: 73222
Tổng: 17794117
Công Ty TNHH Thuơng Mại Dịch Vụ Xây Dựng Cơ Điện HOÀNG NGUYÊN
Địa chỉ : 397/5 Tây Lạc, An Chu, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Showroom : 2440 QL 1, Ấp thanh hóa, Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Website: www.kythuathoangnguyen.com, www.hoangnguyencons.com
Copyright © 2013 HoangNguyencons. All Rights Reserved.