TÌM KIẾM SẢN PHẨM:

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Solenoid valves VSVA with round plugs
Model: Solenoid valves VSVA with round plugs
Tình trạng:
Electrically and pneumatically actuated directional control valves.
Đánh giá: 0/5 sao (trong tổng số 1 bình chọn)
Bình chọn của bạn:
 Solenoid valves VSVA with round plugs.
 
  • Van điện từ FestoVSVA  với cáp tròn

  • Điện áp 24VDC

  • Sub-base valve Solenoid actuated, piloted Sub-bases.

Danh sách mã Standard valves VSVA Hoàng Nguyên  cung cấp:

 

Part No

Order Code

Valve function

Flow Rate

566995

VSVA-B-B52-D-D2-1R5L

5/2 bistable

2800 l/min

567005

VSVA-B-B52-ZD-D2-1R5L

5/2 bistable

2800 l/min

566996

VSVA-B-D52-D-D2-1R5L

5/2 bistable-dominant

2800 l/min

567006

VSVA-B-D52-ZD-D2-1R5L

5/2 bistable-dominant

2800 l/min

566993

VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L

5/2 monostable

2800 l/min

567003

VSVA-B-M52-AZD-D2-1R5L

5/2 monostable

2800 l/min

566994

VSVA-B-M52-MD-D2-1R5L

5/2 monostable

2800 l/min

567004

VSVA-B-M52-MZD-D2-1R5L

5/2 monostable

2800 l/min

566997

VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L

5/3 closed

2700 l/min

567007

VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5L

5/3 closed

2700 l/min

566998

VSVA-B-P53E-D-D2-1R5L

5/3 exhausted

2700 l/min

567008

VSVA-B-P53E-ZD-D2-1R5L

5/3 exhausted

2700 l/min

566999

VSVA-B-P53U-D-D2-1R5L

5/3 pressurised

2700 l/min

567009

VSVA-B-P53U-ZD-D2-1R5L

5/3 pressurised

2700 l/min

566990

VSVA-B-T32C-AD-D2-1R5L

2x3/2 closed, monostable

2200 l/min

567000

VSVA-B-T32C-AZD-D2-1R5L

2x3/2 closed, monostable

2200 l/min

566992

VSVA-B-T32H-AD-D2-1R5L

3/2 open/closed, monostable

2200 l/min

567002

VSVA-B-T32H-AZD-D2-1R5L

3/2 open/closed, monostable

2200 l/min

566991

VSVA-B-T32U-AD-D2-1R5L

2x3/2 open, monostable

2200 l/min

567001

VSVA-B-T32U-AZD-D2-1R5L

2x3/2 open, monostable

2200 l/min

534537

VSVA-B-B52-H-A1-1R2L

5/2 bistable

1100 l/min

534557

VSVA-B-B52-H-A1-1R5L

5/2 bistable

1100 l/min

534776

VSVA-B-B52-H-A2-1R2L

5/2 bistable

550 l/min

546769

VSVA-B-B52-H-A2-1R5L

5/2 bistable

550 l/min

534527

VSVA-B-B52-ZH-A1-1R2L

5/2 bistable

1100 l/min

534547

VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L

5/2 bistable

1100 l/min

534786

VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L

5/2 bistable

550 l/min

546779

VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L

5/2 bistable

550 l/min

534538

VSVA-B-D52-H-A1-1R2L

5/2 bistable-dominant

1100 l/min

534558

VSVA-B-D52-H-A1-1R5L

5/2 bistable-dominant

1100 l/min

534777

VSVA-B-D52-H-A2-1R2L

5/2 bistable-dominant

550 l/min

546770

VSVA-B-D52-H-A2-1R5L

5/2 bistable-dominant

550 l/min

534528

VSVA-B-D52-ZH-A1-1R2L

5/2 bistable-dominant

1100 l/min

534548

VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L

5/2 bistable-dominant

1100 l/min

534787

VSVA-B-D52-ZH-A2-1R2L

5/2 bistable-dominant

550 l/min

546780

VSVA-B-D52-ZH-A2-1R5L

5/2 bistable-dominant

550 l/min

534535

VSVA-B-M52-AH-A1-1R2L

5/2 monostable

1100 l/min

534555

VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L

5/2 monostable

1100 l/min

534774

VSVA-B-M52-AH-A2-1R2L

5/2 monostable

550 l/min

546767

VSVA-B-M52-AH-A2-1R5L

5/2 monostable

550 l/min

534525

VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L

5/2 monostable

1100 l/min

534545

VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L

5/2 monostable

1100 l/min

534784

VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L

5/2 monostable

550 l/min

546777

VSVA-B-M52-AZH-A2-1R5L

5/2 monostable

550 l/min

534536

VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L

5/2 monostable

1100 l/min

534556

VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L

5/2 monostable

1100 l/min

534775

VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L

5/2 monostable

550 l/min

546768

VSVA-B-M52-MH-A2-1R5L

5/2 monostable

550 l/min

534526

VSVA-B-M52-MZH-A1-1R2L

5/2 monostable

1100 l/min

534546

VSVA-B-M52-MZH-A1-1R5L

5/2 monostable

1100 l/min

534785

VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L

5/2 monostable

550 l/min

546778

VSVA-B-M52-MZH-A2-1R5L

5/2 monostable

550 l/min

534539

VSVA-B-P53C-H-A1-1R2L

5/3 closed

1000 l/min

534559

VSVA-B-P53C-H-A1-1R5L

5/3 closed

1000 l/min

534778

VSVA-B-P53C-H-A2-1R2L

5/3 closed

450 l/min

546771

VSVA-B-P53C-H-A2-1R5L

5/3 closed

450 l/min

534529

VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R2L

5/3 closed

1000 l/min

534549

VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R5L

5/3 closed

1000 l/min

534788

VSVA-B-P53C-ZH-A2-1R2L

5/3 closed

450 l/min

546781

VSVA-B-P53C-ZH-A2-1R5L

5/3 closed

450 l/min

534540

VSVA-B-P53E-H-A1-1R2L

5/3 exhausted

1000 l/min

534560

VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L

5/3 exhausted

1000 l/min

534779

VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L

5/3 exhausted

450 l/min

 

 

546772

VSVA-B-P53E-H-A2-1R5L

5/3 exhausted

450 l/min

534530

VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R2L

5/3 exhausted

1000 l/min

534550

VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R5L

5/3 exhausted

1000 l/min

534789

VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L

5/3 exhausted

450 l/min

546782

VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L

5/3 exhausted

450 l/min

534541

VSVA-B-P53U-H-A1-1R2L

5/3 pressurised

1000 l/min

534561

VSVA-B-P53U-H-A1-1R5L

5/3 pressurised

1000 l/min

534780

VSVA-B-P53U-H-A2-1R2L

5/3 pressurised

450 l/min

546773

VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L

5/3 pressurised

450 l/min

534531

VSVA-B-P53U-ZH-A1-1R2L

5/3 pressurised

1000 l/min

534551

VSVA-B-P53U-ZH-A1-1R5L

5/3 pressurised

1000 l/min

534790

VSVA-B-P53U-ZH-A2-1R2L

5/3 pressurised

450 l/min

546783

VSVA-B-P53U-ZH-A2-1R5L

5/3 pressurised

450 l/min

534532

VSVA-B-T32C-AH-A1-1R2L

2x3/2 closed, monostable

900 l/min

534552

VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L

2x3/2 closed, monostable

900 l/min

534771

VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L

2x3/2 closed, monostable

400 l/min

546764

VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L

2x3/2 closed, monostable

400 l/min

534522

VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R2L

2x3/2 closed, monostable

900 l/min

534542

VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L

2x3/2 closed, monostable

900 l/min

534781

VSVA-B-T32C-AZH-A2-1R2L

2x3/2 closed, monostable

400 l/min

546774

VSVA-B-T32C-AZH-A2-1R5L

2x3/2 closed, monostable

400 l/min

534534

VSVA-B-T32H-AH-A1-1R2L

2x3/2 open/closed, monostable

900 l/min

534554

VSVA-B-T32H-AH-A1-1R5L

2x3/2 open/closed, monostable

900 l/min

534773

VSVA-B-T32H-AH-A2-1R2L

2x3/2 open/closed, monostable

400 l/min

546766

VSVA-B-T32H-AH-A2-1R5L

2x3/2 open/closed, monostable

400 l/min

534524

VSVA-B-T32H-AZH-A1-1R2L

2x3/2 open/closed, monostable

900 l/min

534544

VSVA-B-T32H-AZH-A1-1R5L

2x3/2 open/closed, monostable

900 l/min

534783

VSVA-B-T32H-AZH-A2-1R2L

2x3/2 open/closed, monostable

400 l/min

546776

VSVA-B-T32H-AZH-A2-1R5L

2x3/2 open/closed, monostable

400 l/min

534533

VSVA-B-T32U-AH-A1-1R2L

2x3/2 open, monostable

900 l/min

534553

VSVA-B-T32U-AH-A1-1R5L

2x3/2 open, monostable

900 l/min

534772

VSVA-B-T32U-AH-A2-1R2L

2x3/2 open, monostable

400 l/min

546765

VSVA-B-T32U-AH-A2-1R5L

2x3/2 open, monostable

400 l/min

534523

VSVA-B-T32U-AZH-A1-1R2L

2x3/2 open, monostable

900 l/min

534543

VSVA-B-T32U-AZH-A1-1R5L

2x3/2 open, monostable

900 l/min

534782

VSVA-B-T32U-AZH-A2-1R2L

2x3/2 open, monostable

400 l/min

546775

VSVA-B-T32U-AZH-A2-1R5L

2x3/2 open, monostable

400 l/min

565448

VSVA-B

2x2/2 closed, monostable
2x3/2 closed, monostable
2x3/2 open, monostable
2x3/2 open/closed, monostable
5/2 bistable
5/2 bistable-dominant
5/2 monostable
5/3 pressurised
5/3 exhausted
5/3 closed

1100 ... 2800 l/min

561364

VSVA-B-B52-D-D1-1R5L

5/2 bistable

1300 l/min

561374

VSVA-B-B52-ZD-D1-1R5L

5/2 bistable

1300 l/min

561365

VSVA-B-D52-D-D1-1R5L

5/2 bistable-dominant

1300 l/min

561375

VSVA-B-D52-ZD-D1-1R5L

5/2 bistable-dominant

1300 l/min

561362

VSVA-B-M52-AD-D1-1R5L

5/2 monostable

1300 l/min

561372

VSVA-B-M52-AZD-D1-1R5L

5/2 monostable

1300 l/min

561363

VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L

5/2 monostable

1300 l/min

561373

VSVA-B-M52-MZD-D1-1R5L

5/2 monostable

1300 l/min

561366

VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L

5/3 closed

1300 l/min

561376

VSVA-B-P53C-ZD-D1-1R5L

5/3 closed

1300 l/min

561367

VSVA-B-P53E-D-D1-1R5L

5/3 exhausted

1300 l/min

561377

VSVA-B-P53E-ZD-D1-1R5L

5/3 exhausted

1300 l/min

561368

VSVA-B-P53U-D-D1-1R5L

5/3 pressurised

1300 l/min

561378

VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L

5/3 pressurised

1300 l/min

561359

VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5L

2x3/2 closed, monostable

1100 l/min

561369

VSVA-B-T32C-AZD-D1-1R5L

2x3/2 closed, monostable

1100 l/min

561361

VSVA-B-T32H-AD-D1-1R5L

3/2 open/closed, monostable

1100 l/min

561371

VSVA-B-T32H-AZD-D1-1R5L

3/2 open/closed, monostable

1100 l/min

561360

VSVA-B-T32U-AD-D1-1R5L

2x3/2 open, monostable

1100 l/min

561370

VSVA-B-T32U-AZD-D1-1R5L

2x3/2 open, monostable

1100 l/min

 

Sản phẩm cùng loại

Model: CDVI5.0 J JD JMFH MFH MHA1 MHA2 MHA3 MHA4 MHE2 MHE3 MHE4 MHJ10 MHJ9 MHP1 MHP2 MHP3 MHP4 MLC MUFH VD
Model: JMFH-5-1/2-S (35548)
Model: MFH-5-1/4 (6211)
Model: VSVA
Model: MHE2-MS1H-3/2G-QS4-K
Model: JMFH-5-1/4-S (14009)
Model: JMFH-5-1/8-S (14008)
Model: MFH MFXMH MGTBH MN1H NVF3 VSNB
Model: 7877 MOFH-3-1/8
Model: 11968 MFH-3-¾-S
Model: JDH/JH/JMFDH/JMFH/MCH/MFH/MOCH/MOFH/VL/VL/O
Model: 9857 MFH-3-½
Model: MFH-3-1/8 (7802)
Model: MFH-5-½-S (35547)
Model: MFH-5-1/4-S (10349)
Model: JMFH-5-1/8 (8820)
Model: Festo MFH-3-¼ (9964)
Model: JMEBDH-5/2-D-1-ZSR-C Series
Model: MD MDH MGXDH MGXIAH VSCS
Model: VSVA
Model: MFH-5-1/8-S (10348)
Model: VUVG
Model: BMCH BMFH JMC JMF MC MCH MF MFH MLC MOCH MOFH
Model: 7960 MFH-3-½-S
Thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn mua hàng
Ms Huệ
0937 342 346
http://mystatus.skype.com/smallclassic/leaderpr
Hỗ trợ kỹ thuật 24/24
Mr Duy
0903 009 464
http://mystatus.skype.com/smallclassic/ctyhne
Thống kê
Online: 27
Trong ngày: 11041
Trong tuần: 51550
Trong tháng: 80615
Tổng: 14635935
Công Ty TNHH Thuơng Mại Dịch Vụ Xây Dựng Cơ Điện HOÀNG NGUYÊN
Địa chỉ : 397/5 Tây Lạc, An Chu, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Showroom : 2440 QL 1, Ấp thanh hóa, Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Website: www.kythuathoangnguyen.com, www.hoangnguyencons.com
Copyright © 2013 HoangNguyencons. All Rights Reserved.